Odzyskiwanie danych, kasowanie danych, Computer forensics     

Odzyskiwanie danych
Kasowanie danych
Computer forensics

         

Odzyskiwanie danych

Korzystamy z najbardziej zaawansowanych technologii firmy Ontrack - lidera na polskim i światowym rynku branży odzyskiwania danych. Wiedza najlepszych specjalistów oraz najbardziej zaawansowany technicznie sprzęt, pozwala na najlepszą pomoc w przypadku utraty danych bez względu na rodzaj nośnika, używany system operacyjny i sposób w jaki dane zostały stracone.

Istnieją dwa rodzaje uszkodzeń powodujące utratę danych. Są to uszkodzenia software'owe (logiczne) i hardware'owe (fizyczne).

Uszkodzenia logiczne (software'owe) polegają na naruszeniu integralności struktury logicznej danych, a nie na uszkodzeniu samych nośników. Czasem w tego typu przypadkach pomagają standardowe narzędzia, jednak często problem jest na tyle głęboki, iż konieczna jest ingerencja specjalisty pracującego w laboratorium data recovery. Uszkodzenia logiczne mogą być spowodowane atakami wirusów komputerowych, przerwami w dopływie prądu elektrycznego, nagłymi skokami napięcia lub błędami w oprogramowaniu. Przyczynami uszkodzeń software'owych prowadzących do utraty danych mogą być również problemy z partycją i/lub wystartowaniem komputera, czy też uszkodzenie lub brak struktur systemu plików. Jednak najbardziej prozaicznym i jednocześnie jednym z najczęstszych, przykładem uszkodzenia logicznego jest przypadkowe skasowanie danych lub zastosowanie komendy FDISK.

Dużo cięższymi, od uszkodzeń logicznych, przypadkami utraty danych są uszkodzenia mechaniczne nośników. W tego typu przypadkach uszkodzeniu ulegają najczęściej elementy nośników takie jak głowice, wewnętrzna i zewnętrzna elektronika dysku, silnik, czy same talerze. Odzyskiwanie danych w tych przypadkach wymaga zastosowania najnowszych technologii oraz laboratoryjnych warunków pracy specjalistów data recovery.

<powrót>  Technologia

W laboratorium Ontrack'a zgromadzono wszystkie niezbędne narzędzia aby odzyskiwać dane z jak najlepszą skutecznością. Dzięki porozumieniom, zawartym między firmą Ontrack a producentami dysków twardych i niektórymi producentami komputerów (DELL, IBM), większość modeli dysków, które trafia w ręce ich specjalistów, nie traci gwarancji, nawet jeśli w celu odzyskania danych muszą zostać otwarte, poprzez zerwanie plomby gwarancyjnej.

Całe wyposażenie pomieszczeń laboratoryjnych wykonane jest z materiałów antyelektrostatycznych, aby wyeliminować zagrożenie przeskoku iskry elektrycznej podczas prac nad nośnikami danych.

Laboratorium Ontracka w Polsce otrzymało tytuł BEST LAB Q4/2002 (za czwarty kwartał 2002 roku). Tytuł ten jest przyznawany najskuteczniejszemu laboratorium Ontracka na świecie.

<powrót>  Tryby diagnozy

Tryb standardowy - czas oczekiwania na wynik diagnozy o odzyskanie utraconych danych to kilka dni. Pracujemy od poniedziałku do piątku.

Tryb przyśpieszony - diagnoza nośnika rozpoczyna się niezwłocznie po jego otrzymaniu. Pracujemy nad przypadkiem w dni robocze, od poniedziałku do soboty, w godzinach pracy laboratorium.

Tryb ekspresowy - diagnoza nośnika rozpoczyna się niezwłocznie po jego otrzymaniu. Pracujemy nad przypadkiem 7 dni w tygodniu 24 godz/dobę

<powrót>  Procedura

Pierwszym etapem procesu odzyskiwania danych jest diagnoza uszkodzonego nośnika. Pozwala ona na określenie rodzaju uszkodzenia, wskazanie możliwości odtworzenia danych oraz czasu potrzebnego do zakończenia całego procesu. Przede wszystkim, na tym etapie, specjaliści szacują, która ze stosowanych w polskim laboratorium technologii przyniesie najlepsze rezultaty w możliwie najkrótszym czasie.

Kolejnym etapem procesu odzyskiwania danych jest odtworzenie utraconych informacji w laboratorium data recovery. Odzyskane dane są następnie dostarczane do klienta w wybranej przez niego formie, nagrane na innym dysku twardym, płytach CD, płytach DVD...

<powrót>  Kasowanie danych

Oferujemy również usługę trwałego i bezpowrotnego usuwania danych. Usuwanie danych to proces polegający na takim oddziaływaniu na dane zapisane na nośniku informacji, które powoduje brak możliwości ich odtworzenia.

Klient ma do wyboru dwa sposoby usuwania danych:

Metoda programowa usuwania danych polega na zastosowaniu aplikacji specjalnie zaprojektowanej do usuwania danych. Jedną z aplikacji tego typu jest DataEraser. Warunkiem poprawnego działania programów do usuwania danych jest sprawność nośnika. Działanie programów do usuwania danych polega na nadpisaniu danych przeznaczonych do usunięcia. Wskutek nadpisania informacji są one usuwane trwale z nośnika. Ich odczytanie nie jest możliwe nawet w specjalistycznych laboratoriach odzyskiwania danych.

Metoda sprzętowa w przeciwieństwie do software'owej gwarantuje usunięcie danych z nośników, które są uszkodzone fizycznie (uszkodzenie głowic, zewnętrznej lub wewnętrznej elektroniki dysku lub jego napędu). Specjaliści usuwają dane działając silnym polem magnetycznym bezpośrednio na powierzchnię nośnika, na której zapisane są dane. Ważnym z punktu widzenia bezpieczeństwa danych, argumentem przemawiającym za metodą sprzętową usuwania danych, nawet w przypadku fizycznej sprawności nośnika, jest fakt, iż metoda ta gwarantuje usunięcie nawet tych danych, które zostały zablokowane przez S.M.A.R.T., lub z innych przyczyn nie są w normalny sposób dostępne dla użytkownika

<powrót>